Maricar moet schadevergoeding betalen aan Nintendo

Print this page 30-01-2020
B915954

Tweakers bericht: "Een Japanse rechtbank heeft bepaald dat het voormalige bedrijf Maricar een schadevergoeding moet betalen aan Nintendo vanwege het aanbieden van op Mario Kart gebaseerde gocarttours in Tokio. Het bedrijf moet stoppen met alle referenties aan Nintendo en Mario Kart.

 

Nintendo schrijft dat het Intellectual Property High Court in een definitieve uitspraak heeft bepaald dat Maricar, dat tegenwoordig opereert onder de naam Mari Mobility Development, een schadevergoeding van omgerekend zo'n 416.000 euro moet betalen. Deze rechtbank kwam tijdens een eerder, voorlopig oordeel al tot deze conclusie. De opgelegde schadevergoeding is vijf keer zo hoog als het schadebedrag dat de lagere Tokyo District Court in 2017 had opgelegd.

 

Volgens het Intellectual Property High Court hangt dat schadebedrag van ruim vier ton samen met de schade die Nintendo heeft geleden door oneerlijke concurrentie. Het gebruik van kostuums die op Mario lijken, droeg volgens de rechtbank bij aan die oneerlijk concurrentie. Nintendo zegt dat het zal doorgaan met maatregelen om te voorkomen dat zijn intellectuele eigendom wordt geschonden. Het Japanse gamebedrijf begon in februari 2017 met deze rechtszaak.

 

(...)"

 

Lees hier meer.