Minder wenselijk

11-05-2011 Print this page

B9 9645. Staatscourant, 2011, nr. 6602, 10 mei 2011. Regeling van de Minister-President van 1 april 2011, nr. 3102255, houdende vaststelling van de negende wijziging van de Aanwijzingen voor de Regelgeving.

Aanwijzing 91a: Verwijzing in een regeling naar toe te passen normalisatienormen geschiedt in beginsel op een niet-dwingende wijze.

Toelichting: Wanneer het wenselijk is bij overheidsinterventie aan te sluiten bij het zelfregulerende vermogen van de maatschappij kan dit bijvoorbeeld door in een regeling te verwijzen naar een norm die niet publiekrechtelijk van aard is. Tot zulke normen van niet-publiekrechtelijke aard behoren onder andere normalisatienormen. (...)

Op normalisatienormen rust auteursrecht zodat zij alleen tegen betaling bij het normalisatie-instituut kunnen worden verkregen. Om die reden is het dwingend opleggen van dergelijke normen in regelgeving minder wenselijk.

Dwingend opleggen van normalisatienormen past bovendien minder goed bij het vrijwillige karakter van het systeem van normalisatie. (…)

Lees de volledige regeling hier.