Naar een nieuw fundament - hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)

Print this page 23-09-2019
B915846

AMI, 2019-4, p. 121-132 Stefan Kulk en Peter Teunissen: "Het gesloten stelsel van excepties van de Auteursrechtrichtlijn (Arl) is met enige regelmaat onderwerp van discussie geweest in het nationale en Europese discours. De belangrijkste kritiek is dat dit stelsel een onvolledige harmonisatie tot stand heeft gebracht en daarnaast onvoldoende flexibel is om het hoofd te kunnen bieden aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Grondrechten, en met name de vrijheid van meningsuiting, zouden een oplossing kunnen vormen voor dit probleem. In een tweetal artikelen zal worden ingegaan op deze materie. Dit eerste deel besteedt aandacht aan de gebreken van het stelsel van excepties in de Auteursrechtrichtlijn en de oplossingen die grondrechten daarvoor zouden kunnen bieden. (...)"