Niet aannemen aansprakelijkheid blog voor comment geen schending artikel 8 EVRM

Print this page 19-04-2017
B914903

EHRM, 7 februari 2017, Pihl v Zweden

 

Publicatie – Privacy. Op een blog gerund door een kleine non-profit organisatie is een artikel geplaatst waarin verzoeker in verband werd gebracht met de nazi-partij. Een comment onder deze blog noemt hem een “hash-junkie”. Nadat verzoeker om verwijdering verzocht, werd de blog en de comment een dag later verwijderd en werd een nieuwe post geplaatst met daarin een verklaring dat de blog en het comment onjuist waren. Ook werd excuses aangeboden. Verzoeker maakte een civiele zaak aanhangig tegen de blog omdat hij vindt dat de uitspraken eerder hadden moeten worden verwijderd vanwege het lasterlijk karakter ervan. Hierover is tot de hoogste rechter in Zweden geprocedeerd, maar verzoeker werd in het ongelijk gesteld. Bij de Zweedse Chancellor of Justice stelde verzoeker vervolgens dat Staat artikel 8 EVRM heeft geschonden, maar de Chancellor of Justice oordeelde dat dit niet het geval was. Verzoeker stelt nu voor het EHRM dat sprake is van schending van artikel 8 EVRM, omdat hij op grond van de Zweedse wetgeving de blog niet aansprakelijk kon houden.

 

Het EHRM oordeelt dat hoewel de blog post verzoeker incorrect beschuldigde dat hij bij de Nazi partij betrokken was, Zweden een goede balans heeft gezocht tussen artikelen 8 en 10 EVRM. Daarbij weegt onder meer mee dat de post verwijderd is en een excuus is geplaatst nadat verzoeker de blog over de onjuistheid van de post had bericht. Hoewel verzoeker de blog ook om het blogbericht heeft aangeklaagd, is de uitslag van deze procedure niet aan het EHRM medegedeeld. Voorts speelt mee dat het een kleine blog betrof die waarschijnlijk maar door een beperkt aantal mensen wordt gelezen. Voorts werd op de blog aangegeven dat comments niet op voorhand werden gecheckt en dat commentatoren zelf verantwoordelijk waren voor hun uitingen. Ook werd van hun verwacht dat ze de wet eerbiedigden en zich netjes gedroegen. Daarnaast geldt dat de uitingen maar negen dagen online hebben gestaan en dat ze de dag na klagen zijn verwijderd. Voor zover de comment nog via zoekmachines te vinden was zou verzoeker de zoekmachines om verwijdering kunnen verzoeken. Hoewel verzoeker het IP-adres van de schrijver van de comment heeft achterhaald, heeft hij geen verdere pogingen tot het achterhalen van de identiteit van de schrijver ondernomen. Ook wordt opgemerkt dat de zaak inhoudelijk is beoordeeld door de nationale rechters en later door de Chancellor of Justice. Voorts wordt overwogen dat als de comment van een zwaardere aard was geweest, de blog op grond van de nationale wetgeving aansprakelijk kon worden gesteld voor het niet sneller verwijderen van de comment.

 

Lees de uitspraak hier.