Nieuw boek: Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2016 verschenen bij Boek9

Print this page 14-06-2017
B915000

Het nieuwe boek Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2016 is vandaag verschenen bij Uitgeverij Boek9. Dit boek geeft in 358 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2016 gewezen uitspraken – zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-handhaving en IE & Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde rechter).

De uitspraken zijn gerubriceerd per deelonderwerp, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid en wel of geen volledige proceskostenveroordeling.
De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek relevante uitspraken worden zo op een handzame manier ontsloten en met een duidelijk overzicht van de per deelonderwerp van belang zijnde uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven en rechtbanken.

Dit boek komt op termijn ook in een online-variant beschikbaar voor Boek9plus-webabonnees en sponsors, voorzien van hyperlinks naar de IEPT-versies van de uitspraken.

Deze bundel is onderdeel van de serie jurisprudentieoverzichten van Boek 9.

Bestel het boek hier.