Nieuwe druk Spoor Visser Verkade Auteursrecht in aantocht

Print this page 02-05-2019
B915734

De vierde druk van het handboek Auteursrecht van Spoor, Visser en Verkade zal eind deze maand verschijnen. Wolters Kluwer: “Dit handboek biedt een volledig overzicht van het auteursrecht en aanverwante rechtsgebieden. U krijgt een haarscherp beeld van de stand van zaken in vrijwel alle aspecten van het auteursrecht, het portretrecht, de naburige rechten (van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen) en het databankenrecht. […]

 

De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak gaan snel. Alleen al sinds de vorige druk heeft het Hof van Justitie van de EU meer dan honderd - vaak verrassende - uitspraken gedaan die van belang zijn voor het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht. Op het vlak van wet- en regelgeving zijn er in die tijd verschillende EU-richtlijnen verschenen, gewijzigd en geïmplementeerd. Op nationaal niveau is in 2015 de Wet auteurscontractenrecht ingevoerd.

 

Al deze actuele ontwikkelingen hebben hun weg gevonden in dit handboek. Zo krijgt u een helder beeld over de laatste stand van zaken.”