Noot Charles Gielen bij Louboutin/Amazon

07-11-2023 Print this page
B916594

Charles Gielen (NautaDutilh), annotatie bij HvJEU, Louboutin/Amazon (IEPT20221222), NJ 2023/243: "[...] De tweede omstandigheid (rov. 53) betreft de aard en omvang van de diensten die de websitebeheerder van een hybride online marktplaats verleent aan derde verkopers (zoals de behandeling van vragen over die waren of zoals opslag, verzending en beheer van retourzendingen). Bij een gebruiker kan de indruk worden gewekt dat waren door de beheerder in eigen naam en voor eigen rekening worden verhandeld.


8. Aldus heeft het Hof de perceptie van de gebruiker centraal gesteld en de omstandigheden geschetst die kunnen maken dat die gebruiker de handelwijze van de beheerder van de marktplaats als eigen commerciële communicatie ziet, zodat het gebruik van het merk door derden verkopers aan de beheerder kan worden verweten als inbreukmakend gebruik. Tot nu toe werd in zaken over gebruik van merken of overeenstemmende tekens door verkopers op online marktplaatsen zelden aangenomen dat er sprake is van merkgebruik door de beheerder van de marktplaats. Maar nu is het in het geval van een hybride marktplaats toch anders. Opvallend is dat AG Szpunar een ander oordeel heeft dan wat waartoe het Hof komt. Hij is onder andere van mening dat de gebruikers van Amazon weten dat Amazon zowel zelf producten verkoopt als aan derden de gelegenheid geeft zelf producten te verkopen.


9. Ik meen dat het arrest van het Hof een bevredigende uitkomst biedt, doordat het de rechter het houvast geeft dat uitgangspunt moet zijn hoe de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van een platform de aanbiedingen zal percipiëren. Het is nu afwachten hoe de nationale rechter de overwegingen van het Hof zal toepassen, maar het is niet uitgesloten dat Amazon wegens merkinbreuk zal worden veroordeeld. Dat zou aanleiding kunnen zijn voor platforms als Amazon om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen aanbiedingen van derden en van het platform zelf."

 

Lees de volledige annotatie hier