Noot Geerts en De Vrey onder Hoge Raad All Round v Simstars

Print this page 07-09-2017
B915105

Paul Geerts (Universiteit Groningen en bureau Brandeis) en Rogier de Vrey (CMS) Noot onder Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round v Simstars), ook verschenen in IER 2017/40, p. 305-311.


"1. Dit is een belangrijk arrest. In het arrest geeft de Hoge Raad een vrij uitgebreid overzicht van de regels die gelden in het slaafse-nabootsingsleerstuk. Sommige van die regels komen bekend voor, andere regels heeft de Hoge Raad nog niet eerder (zo duidelijk) geformuleerd.

 

2. Een belangrijk punt uit het arrest is wat ons betreft dat de Hoge Raad bevestigt dat het slaafse-nabootsingsleerstuk nog springlevend is. Hoewel dit punt niet expliciet aan de Hoge Raad is voorgelegd lezen wij het arrest zo dat hij niet wil weten van enige negatieve reflexwerking van de invoering van de Gemeenschapsmodellenverordening in 2002. Zowel Visser als Verkade hebben voor het aannemen van die negatieve reflexwerking gepleit.


[...]

 

15. Het belangrijkste nieuws dat dit arrest brengt ziet echter op de nadere uitleg van het ver-warringsbegrip. Duidelijk is nu dat dit zowel directe als indirecte verwarring omvat. De Hoge Raad heeft hiermee een einde gemaakt aan een in de literatuur omstreden punt. Zie voor een weergave van die discussie de conclusie van A-G Van Peursem nr. 2.20. [...]"


Lees de hele noot hier.