Noot Haak bij Allround v Simstars (Mi Moneda): ruime beoordelingsvrijheid verwarringsgevaar

25-03-2021 Print this page
B916165

Mr. M.F.J. Haak (Hoogenraad & Haak), ruime beoordelingsvrijheid verwarringsgevaar: Allround v Simstars (Mi Moneda). Noot bij HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 IEPT20170519 (Allround v Simstars). Verschenen in BIE 2017 nr. 23. 

 

"[...] Ik meen dan ook dat een dergelijke, algemene voorwaarde dat alleen moet worden vergeleken met producten van hetzelfde materiaal nooit heeft gegolden. Uit All Round/Simstars is af te leiden dat het begrip 'gelijksoortige producten' ruimte laat voor een nadere invulling door de feitenrechter. Door een mededingingsrechtelijke bril bezien dient de productmarkt te worden bepaald door te kijken welke producten door de afnemer als onderling verwisselbaar of substitueerbaar met het (beweerdelijk) nagebootste product worden beschouwd. En dus dient vanuit het perspectief van de afnemer van het betreffende product de vraag te worden beantwoord of de producten gelijksoortig zijn of niet.

[...]

Is er ruimte voor een vordering op grond van slaafse nabootsing naast een vordering op grond van (bijvoorbeeld) een Gemeenschapsmodel? De Hoge raad herhaalt in r.o. 3.4.1. de regel uit het arrest Lego, inhoudende dat de regels voor slaafse nabootsing gelden "ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectueel eigendom". Zegt dit iets over de situatie waarin een product nog wél wordt beschermd door IE-recht? Ik lees in deze overweging geen expliciet antwoord; die vraag lag in All Round/Simstars eenvoudigweg niet voor."

 

Lees hier de noot