Nu te bestellen: Parlementaire Geschiedenis Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Print this page 25-10-2018
B915537

Helemaal op de hoogte zijn van de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen? Bestel dan het boek Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen uit de serie IE-Parlementaire Geschiedenis.

 

Dit boek bevat de parlementaire stukken die horen bij de op 23 oktober 2018 in werking getreden Wet bescherming bedrijfsgeheimen, inclusief een selectie van de stukken die horen bij de totstandkoming van de Richtlijn bedrijfsgeheimen. Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is de richtlijn geïmplementeerd en zijn onder meer de artikelen 1019ia-e Rv geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt een artikelsgewijze behandeling.

 

In het artikelsgewijze deel vindt u per artikel de totstandkomingsgeschiedenis vanaf het voorstel Richtlijn bedrijfsgeheimen tot het uiteindelijke artikel in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

 

Bestel het boek hier. Meer informatie