Ongeoorloofde mededinging

Print this page 08-08-2017
B915074

BIE mei/juni 2017, p. 101-106, Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda: “Deze terugblik beperkt zich tot ongeoorloofde mededinging in relatie tot industriële eigendom. Concreet houdt dat in dat bijvoorbeeld oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG en artikel 6:193a-j BW) buiten deze bespreking vallen. Voorlopig lijkt de Hoge Raad van oordeel dat slaafse nabootsing niet valt onder de reikwijdte van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, hoewel die discussie nog niet definitief beslecht lijkt te zijn.”