Ontwerp Uitvoeringswet AVG zet journalistiek op achterstand

Print this page 14-11-2017
B915190

Mediaforum 2017-5, p. 141, Sebastiaan Moll: "De persvrijheid komt ernstig in het gedrang als nieuwsfeiten op grond van privacyregels niet worden gepubliceerd of moeten worden verwijderd. Het niet benutten van de volledige ruimte die de AVG biedt, zorgt voor ‘chilling effects’. Omdat het recht op gegevensbescherming zwaarder gaat wegen onder de AVG, dienen nationale wetgevers in de lidstaten ook meer gewicht toe te kennen aan de vrijheid van meningsuiting. In het belang van de journalistiek dient de wetgever nu tot een hernieuwde afweging te komen. Hoewel persvrijheid wereldwijd onder druk staat, behoort Nederland op dit vlak steevast tot de mondiale top. Het is om die reden gepast dat de Uitvoeringswet AVG een ruime journalistieke exceptie zal bevatten, op het niveau dat de AVG toestaat."