Onze nieuwe wettenbundels zijn uit!

Print this page 01-02-2019
B915630

Onze nieuwe wettenbundels zijn uit! Bestel nu de volgende bundels:
 

Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2019. Deze bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden)

 

Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2019. Deze bevat de meest relevante merken- en modellenrecht wetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen, waaronder de nieuwe Uniemerkenverordening en de daarbij horende Uitvoeringsverordening en Gedelegeerde verordening, die van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017)

 

Wettenbundel Octrooirecht 2019. Deze bevat de meest relevante octrooiwetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen.