Opinie: SIDN, de papieren tijger

Print this page 21-05-2013
B912315

Filip Van Eeckhoutte (Van Eeckhoutte Advocatuur), SIDN de papieren tijger.

"De nadruk in de voorwaarden en regeling van SIDN op openbaarmaking van correcte WhoIs-gegevens blijkt in de praktijk slechts een papieren tijger te zijn. SIDN voert geen pro-actieve controle uit op de input op haar register, maar verlaat zich op commentaar van derden die vraagtekens plaatsen bij bepaalde input. Sterker nog, de SIDN gedoogt inschrijving van domeinnaamhouders waarvan aangetoond dan wel op zijn minst aannemelijk is dat die in geen relatie (meer) staan tot de betrokken domeinnaam.

Een dergelijke gedoogpolitiek heeft tot vervelend gevolg dat de eiser niet kan volstaan om slechts de werkelijke rechthebbende op de domeinnaam te dagvaarden, op gevaar af dat zijn stelling geen houder te zijn volgens het WhoIs-register bij vonnis overeind blijft. Dit risico bestaat zeker in kortgeding waar sowieso geen ruimte is om uitvoerig bewijs omtrent houderschap te leveren.  De eiser zal dus ook de hosting provider moeten dagvaarden om te bewerkstelligen dat die de identiteit van de werkelijke rechthebbende (lees i.c.: zijn klant) prijsgeeft – hetgeen de eiser op additionele rechtsbijstandkosten jaagt. Aansprakelijkstelling van de provider uit hoofde van onrechtmatige daad (bijvoorbeeld wegens het traineren van de kwestie en/of het willens en wetens verborgen houden van de identiteit van de rechthebbende van de domeinnaam) kan rekenen op het verweer dat nota bene de registry zelf de omzeiling van de opt-out-regeling heeft gedoogd. De gedoogpolitiek van SIDN zorgt er dus voor dat hosting providers hun klanten kunnen afschermen en tegelijk hun handen in onschuld kunnen wassen.

De betrouwbaarheid van de .nl-WhoIs komt door dat falend optreden van SIDN in een slecht daglicht te staan. De bewijskracht met betrekking tot het werkelijke houderschap van de .nl-registry geraakt uitgehold. Voor advocaten die merk- en handelsnaamhouders bijstaan in hun poging domeinnaamkapers te beteugelen, is het WhoIs-register van SIDN zo onderhand een kraam voor kansschieten geworden."

Lees hier meer.