Over de verschillende verschijningsvormen van aanhaken

28-08-2012 Print this page

B9 11599. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 augustus 2012, HA ZA 11-2417, Prescan B.V. tegen [X] & Privatescan B.V. 

Merkenrecht. Auteursrecht. Aanhaken met Adwords. Geschil over het gebruik van de aanduiding ‘prescan’ voor medische diensten. Eindvonnis na tussenvonnis (B9 11123) na verwijzingsvonnis Rechtbank Almelo naar de Gemeenschapsmerkenrechtbank Den Haag (B9 10069). Prescan stelt in conventie dat Privatescan op diverse manieren kielzogvaart en merkinbreuk en auteursrechtinbreuk maakt. In het tussenvonnis hield de rechtbank de beslissing eerder aan om Prescan de gelegenheid te geven om te reageren op de (bij eisvermeerdering in reconventie) gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk.

In de 30 pagina’s van het onderhavige eindvonnis verklaart de rechtbank de Benelux- en de Gemeenschapsmerkinschrijving van het woordmerk PRESCAN nietig voor klasse 44, medische diensten. Het merk wordt aangemerkt als beschrijvend en van inburgering in de gehele Benelux en in alle lidstaten van de EU is geen sprake, omdat prescan in zowel het Nederlands als in het Engels (voor het niet-NL deel van de BX en de EU) beschrijvend is. Dat noch het OHIM noch het BBIE het merk geweigerd hebben doet niet aan dat oordeel af.   Voor de klassen 35 en 42 wordt het merk wel als geldig beschouwd, maar wordt verwarringsgevaar tussen het merk Prescan en het teken Privatescan niet aannemelijk geacht en is van merkinbreuk derhalve geen sprake. Ook van handelsnaaminbreuk is geen sprake. 

Ondanks dat van merkinbreuk geen sprake is, beveelt de rechtbank Privatescan wel om het gebruik van de tekens ‘prescan’, ’pre scan’ en ‘pre-scan’ als  adword te staken, aangezien partijen dat eerder bij overeenkomst overeengekomen zijn. Het gebruik van het teken ‘priscan’ ven het gebruik van metatags valt niet onder de overeenkomst, maar Prescan heeft onvoldoende onderbouwd waarom daarbij sprake zo zijn van merkinbreuk. Wel beveelt de rechtbank Privatescan om te staken en gestaakt te houden “het aanhaken op marketingen reclameactiviteiten van Prescan bestaande uit het gebruik van de termen “business class”, “harry mens”, “naar de kliniek”, “op uw gezondheid” en/of “catherine keyl” als Adword danwel als (on)zichtbare zoekterm op de website privatescan.nl.”

Van inbreuk op de woord/beeldmerken (total) bodyscan van Prescan is geen sprake, nu de woordbestandelen beschrijvend zijn. Wel dienen Privatescan en [X] het gebruik van een aantal onware en/of misleidende  claims en het gebruik van het teken TM achter het teken ‘total bodyscan’ of ‘bodyscan’ te staken. “Het [beschrijvende) teken dient voor een ieder vrij beschikbaar te blijven.”

Met betrekking tot het auteursrecht stelt de rechtbank dat de ‘look and feel’van een website niet auteursrechtelijk beschermd zijn en dat in het onderhavige geval niet gesteld kan worden dat inbreuk wordt gemaakt waar het de beeldelementen betreft. Door het grotendeels overnemen van  een artikel van Prescan op haar website maakt Privatescan echter wel inbreuk maakt op het auteursrecht van Prescan.

Lees het vonnis hier.