Overzicht artikelen AMI 2018/4

Print this page 06-12-2018
B915586

Onderstaand vindt u een kort overzicht van de artikelen uitgegeven in AMI 2018/4

 

Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet?

M.M.M. van Eechoud, AMI 2018/4, p. 127.

"[...]

En Nederland tot slot, wat moet onze wetgever straks op auteures- en databankrechtgebied gaan doen als de Hergebruikrichtlijn er ligt? Op basis van dit voorstel zijn mijn voorlopig advies zijn: niets. Het verbod om databankrechten uit te oefenen hoeft niet uitdrukkelijk geregeld, dat laat zich wel afleiden uit bestaande wetgeving. Geen slapende honden wakker maken. Anders dreigt nog het gevaar dat artikel 11 en 15b Auteurwet, artikel 8 Databankenwet en artikel 9c Wet op de naburige rechten gaan sneuvelen omdat ze strijdig met Europese IE-wetgeving worden bevonden voordat er een werkbaar Europees alternatief ligt. Wat dat betreft is het ook een geluk bij een ongeluk dat in het intitiatief wetsvoorstel Open overheid (bedoeld om de Wet openbaarheid van bestuur te vervangen) niet langer een verbod staat voor overheidsorganen om auteursrechten, naburige rechten en databankrechten uit te oefenen (art. 6.5. voorstel WOO 2012). Alles kan nog."

 

De panacee voor tekst- en datamining

H. Osinga, AMI 2018/4, p. 134.

"[...]

De vraag die onbeantwoord blijft, is of een nieuwe exceptie daadwerkelijk nodig is. De Auteursrechtrichtlijn voroziet namelijk al in uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn op TDM.

[...]

Dat betekent dat tijdelijke reproductie-exceptie in beginsel van toepassing kan zijn, hetgeen wordt bevestigd in de overwegingen van het commissievoorstel. Een belangrijke voorwaarde voor een beroep op de tijdelijke reprodcutie-exceptie blijft wel dat brondata na 'enige tijd' moeten worden verwijderd. Het feit dat een reproductiehandeling aan verschillende criteria moet wroden getoetst, rechtvaardigt niet per definitie de conclusie dat de exceptie niet van toepassing is of een slechte oplossing vormt. Weliswaar moet de exceptie 'nauw' worden uitgelegd, maar anderzijds mag de 'nuttige werking' en 'effectieve verspreiding en bijdrage aan nieuwe technologieën' van het HvJ EU niet worden belemmerd.

[...]

In de gedetailleerde TDM-studie in opdracht van de Commissie wordt uitgebreid ingegaan op vragen of de Europese wetenschapsexceptie betrekking heeft op een toelichting bij wetenschappelijk onderzoek, wat wordt verstaan onder uitsluitend, hoe onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel te maken en hoe bij TDM de bron moet worden vermeld. Dit zijn in de basis terechte, maar wel technische vragen die met de nodige nuance en niet altijd even duidelijk te beantwoorden zijn. Ik meen dat daarom verduidelijking in bijvoorbeeld richtsnoeren van bestaande excepties en een meer geharmoniseerde (verplichte) implementatie voor lidstaten, gebruikers meer zouden helpen dan nieuwe excepties in het leven te roepen. [...]"

 

Content censorship and Council carelessness - Why the Parliament must safeguard the open, participative web 2.0

M.R.F. Senftleben, AMI 2018/4, p. 139.

"[...]

In the legislative process, the Parliament already took a first step to ensure that EU citizens are not deprived of the open, participative web 2.0. On 5 July 2018, it voted against the Draft Legislative Resoluation that was comparable with the Council position and only left platform providers the choice between licensing and filtering. The Parliament now has the opportunity to develop a more appropriate regulation of UGC platforms. In particular, the Parliament could opt for the introduction of the outlined new copyright limitation that would offer breathing space for UGC and ensure a fair remuneration for the creative industry and individual creators. The Council text, however, must not remain the final word in the debate."