Overzicht artikelen AMI 2019/5

Print this page 29-11-2019
B915908

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in AMI 2019/5.

 

Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 2)

Stefan Kulk en Peter Teunissen, AMI 2019/5, p. 149-161.

"Het gesloten stelsel van excepties van de Auteursrechtrichtlijn (Arl) is met enige regelmaat onderwerp van discussie geweest in het nationale en Europese discours. De belangrijkste kritiek is dat dit stelsel een onvolledige harmonisatie tot stand heeft gebracht en daarnaast onvoldoende flexibel is om het hoofd te kunnen bieden aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Grondrechten, en met name de vrijheid van meningsuiting, kunnen voor deze problemen een oplossing bieden. In een tweetal artikelen wordt ingegaan op deze materie. Het eerste deel, dat verscheen in de vorige editie van AMI, ging in op de gebreken van het stelsel van excepties in de Auteursrechtrichtlijn en de oplossingen die grondrechten daarvoor kunnen bieden. In dit tweede deel komen de recente arresten Funke Medien, Pelham en Spiegel Online van het Hof van Justitie aan bod. In deze uitspraken behandelt het Hof fundamentele vragen over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en het auteursrecht.[...]"

 

De kunst van het samplen na Pelham - Grenzen aan het naburige recht van de fonogrammenproducent

Bjorn Schipper, AMI 2019/5, p. 162-166.

"Het HvJ EU oordeelt in Pelham dat het auteursrecht en de naburige rechten afgewogen moeten worden tegen de vrijheid van kunsten zoals neergelegd in artikel 13 van Titel II van het Europese Handvest. Met betrekking tot het gebruik van zogeheten sound samples – korte geluidsfragmenten van fonogrammen – oordeelt het HvJ EU in het licht van de kunstvrijheid dat sound samples in gewijzigde en voor het oor onherkenbare vorm in nabuurrechtelijke zin geen reproducties van de originele geluidsfragmenten zijn en daarmee niet onder de reikwijdte van het exclusieve reproductierecht van de fonogrammenproducent vallen. Wel als zodanig herkenbare sound samples zijn in beginsel aan toestemming van de fonogrammenproducent gebonden maar kunnen volgens het HvJ EU mogelijk wel onder het citaatrecht vallen als deze herkenbare sound samples een dialoog met het gesamplede werk aangaan.[...]"

 

Artikelen 3 en 4 DSM-richtlijn: tekst- en datamining

Bernt Hugenholtz, AMI 2019/5, p. 167-171.

"Tekst- en datamining (TDM) – het geautomatiseerd analyseren van grote hoeveelheden ongestructureerde tekst en data – is niet meer weg te denken uit de wetenschap, en speelt daarnaast een steeds grotere rol in een veelheid van andere domeinen, variërend van journalistiek tot artificiële intelligentie. De nieuwe DSM-richtlijn voorziet daarom in een tweetal beperkingen van het auteursrecht en het databankenrecht ten aanzien van tekst- en datamining: de ene ten behoeve van non-profit wetenschappelijk onderzoek (art. 3), de andere voor andere doeleinden (art. 4). Daarmee ontstaat de indruk dat de richtlijn voor TDM ruim baan heeft gemaakt, maar deze schijn bedriegt. Rechthebbenden kunnen door middel van een ‘opt-out’ tekst- en datamining voor commerciële doeleinden uitsluiten of aan licenties onderwerpen. In dit artikel worden de TDM-bepalingen van de DSM-richtlijn kritisch besproken. Daaraan gaat vooraf een kort exposé over tekst- en datamining en de stand van zaken naar huidig auteursrecht.[...]"

 

Over artikel 14 DSM-richtlijn: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit - reactie van een fijnproever

Paul Keller, AMI 2019/5, p. 172-173. 

"In 1935 schreef de Duitse filosoof Walter Benjamin (1892-1940) in Parijs het invloedrijke essay ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’ waarin hij de cultuurtheoretische gevolgen van (fotografische) reproducties van werken van beeldende kunst analyseerde.[...]Acht decennia later worstelt het Europese auteursrecht nog steeds met de gevolgen van de “technischen Reproduzierbarkeit” van kunstwerken. Parallel aan de toenemende digitalisering van museale collecties in de afgelopen twee decennia is de auteursrechtelijke status van reproducties van kunstwerken opnieuw onder de aandacht gekomen. Het gaat om de vraag of de makers van reproducties van werken waarvan de auteursrechtelijke beschermingstermijn is afgelopen, eigen exclusieve rechten toebedeeld krijgen.[...]"