Overzicht artikelen BIE 5/2019

Print this page 29-11-2019
B915907

Onderstaand vindt u een overzicht van de in de BIE 5/2019 gepubliceerde artikelen.

 

Artikelen:

Recht van voorgebruik in het octrooirecht

Theo Blomme, BIE 5/2019, p. 242-252.

"Een van de meest onderbelichte onderwerpen in het octrooirecht is ongetwijfeld het recht van voorgebruik: het zonder vergoeding mogen voortzetten van het gebruik van een uitvinding die later door een ander is geoctrooieerd. Het komt namelijk niet zo vaak voor dat zich een voorgebruikssituatie voordoet. Het is daarvoor immers noodzakelijk dat in een relatief kort tijdsbestek en onafhankelijk van elkaar twee keer dezelfde uitvinding wordt gedaan, waarbij de eerste uitvinder (de voorgebruiker) geen octrooi heeft aangevraagd maar al wel intern uitvoering is gaan geven aan de toepassing van de uitvinding, terwijl de tweede uitvinder (de latere octrooihouder) voor dezelfde uitvinding wél octrooi heeft aangevraagd. Zonder een wettelijke uitzondering op het exclusieve recht van de latere octrooihouder zou het de voorgebruiker niet zijn toegestaan om nog langer gebruik te maken van de geoctrooieerde uitvinding en zou een bestaande bedrijfsuitoefening worden ontnomen.[...]"

 

Een kleine geschiedenis van het auteursrecht in Nederland (deel 2)

Paul Tjiam, BIE 5/2019, p. 253-260.

"Dit is het derde artikel in de serie over de geschiedenis van het intellectuele eigendomsrecht in Nederland.[...]Dit derde artikel beschrijft de ontwikkelingen vanaf de Auteurswet 1912 (thans: Auteurswet). Net als bij de eerdere onderwerpen geldt ook nu dat eenvoudig een heel boek over de afgelopen, circa honderd jaar auteursrecht kan worden geschreven. Dit is ook nog eens gebeurd ter gelegenheid van 100 jaar Auteurswet in 2012. Dit artikel staat uiteraard op zichzelf en volgt de lijn van mijn vorige artikelen: bespreking van vooral veel oude uitspraken en literatuur, die ik waar mogelijk afzet tegen de maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. De nadruk van het artikel ligt op de ontwikkeling van het werkbegrip en het openbaarmakingsbegrip in de 20ste eeuw.[...]"

 

Terugblik:

Modellenrecht en vormgeving 2019

Allard Ringnalda, BIE 5/2019, p. 261-265.

"In deze terugblik worden de meest opvallende en relevante rechtsontwikkelingen van de laatste twaalf maanden op het gebied van het modellenrecht en de auteursrechtelijke bescherming van op gebruiksvoorwerpen toegepaste kunst in kaart gebracht. Dat blijft beperkt tot een signalering en bespreking op hoofdlijnen. Het is in de verslagperiode rustig geweest. Deze terugblik blijft dan ook beperkt tot een aantal belangrijke rechtsontwikkelingen in arresten van het Hof van Justitie op modelrechtelijk en auteursrechtelijk gebied, gecombineerd met een enkele opmerkelijke ontwikkeling in de Nederlandse rechtspraak op dat terrein.[...]"