Overzicht artikelen Mediaforum 5/2019

Print this page 29-11-2019
B915909

Onderstaand vindt u een overzicht van de in Mediaforum 2019/5 gepubliceerde artikelen.

 

Artikelen:

Toekomstbestendig zoals altijd

Paul Kreijger, Mediaforum 2019/5, p. 161.

"Kort voor de zomervakantie kondigde minister Slob een pakket maatregelen aan om de publieke omroep toekomstbestendig te maken.1 Net als bij het Brusselse justitiepaleis zijn nu ook de restauratiesteigers waar de Mediawet 2008 altijd al in staat, inmiddels zelf aan restauratie toe.2 Tijdens de verkoop gaat de verbouwing door! En ook dit keer weer een bont geheel van maatregelen – something old, something new, something borrowed, something blue, zoals het gezegde wil. Leest u mee?[...]"

 

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie – een analyse

Karen Berg, Mediaforum 2019/5, p. 162-166.

"Begin 2019 heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid (Staatssecretaris) een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet (Tw) ingediend bij de Tweede Kamer, de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Wozt).1 De Wozt maakt het mogelijk om op te treden tegen ongewenste zeggenschap in de telecomsector. Het kabinet acht de bestaande maatregelen die de Telecommunicatiewet biedt ter bescherming van de veiligheid en integriteit van de Nederlandse telecominfrastructuren en -diensten onvoldoende om de nationale veiligheid en openbare orde te beschermen en om te voorkomen dat partijen met geopolitieke motieven zeggenschap verwerven in de telecomsector. Het wetsvoorstel is bedoeld om deze leemte op te vullen. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel besproken (par. 1) en wordt stilgestaan bij enkele andere kanttekeningen bij het wetsvoorstel (par. 2).[...]"

 

Kroniek Persrecht 2018

Otto Volgenant en Tarlach McGonagle, Mediaforum 2019/5, p. 167-169.

"In 2018 was veiligheid van journalisten een belangrijk thema. Serieuze aanslagen op de gebouwen van De Telegraaf en Panorama. Individuele journalisten die ernstig werden bedreigd vanuit de hoek van de georganiseerde criminaliteit. Het resulteerde in een convenant met afspraken over geweld en agressie tegen journalisten. 2018 was ook het jaar waarin – eindelijk – het recht op journalistieke bronbescherming wettelijk werd verankerd.[...]"