Persbericht: 'De Persgroep weigert te verschijnen bij Geschillencommissie Auteurscontractenrecht'

Print this page 20-07-2018
B915470

Uit het persbericht: "De Persgroep weigert om mee te werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over de billijkheid van de door de Persgroep gehanteerde tarieven. Dit heeft als gevolg dat ‘makers’ zoals (foto)journalisten, illustratoren, ontwerpers en fotografen geen geschillen bij de commissie kunnen inbrengen en daardoor De Persgroep voor de rechter moeten dagen. De Persgroep ontneemt makers hiermee de mogelijkheid om een geschil laagdrempelig in te brengen bij de geschillencommissie die hier speciaal voor is opgericht.

 

De Geschillencommissie is opgericht na invoering van de Wet Auteurscontractenrecht op 1 juli 2015 om onder andere vast te stellen wat een billijk tarief is voor makers. De Persgroep is nauw betrokken geweest bij de oprichting van deze Geschillencommissie, via het Platform Creatieve Media-industrie. De opstelling van de Persgroep gaat in tegen het recente advies van minister Dekker die media-exploitanten juist oproept om aan te sluiten bij deze Geschillencommissie. [Z]ij [belangenorganisaties voor 'makers']  vinden dat Minister Dekker moet ingrijpen om de beoogde bescherming van freelancers te waarborgen. Als grote mediapartijen zoals de Persgroep niet bij de Geschillencommissie verschijnen, functioneert de wet feitelijk niet. [...]"

 

Lees het volledige persbericht hier