Prejudiciële vragen over mededeling aan het publiek door verhuurder via autoradio's

Print this page 05-02-2019
B915635

C-753/18 Stim et SAMI. Prejudiciële vragen. Högsta domstolen – Zweden.

 

AuteursrechtSamenvatting van Minbuza.nl: " Zaak T 5909-17

Fleetmanager Sweden AB verhuurt auto’s aan bedrijven als Sixt die de auto’s gebruiken en weer verder verhuren voor 29 dagen of minder (kortetermijnverhuur). Deze auto’s zijn uitgerust met een radio. Stim is een auteursrechtenvereniging en sluit overeenkomsten met exploitanten die voor een jaarlijkse vergoeding de muziek die valt onder het auteursrecht dat Stim beheert in het openbaar mag afspelen of te delen met het publiek. Stim heeft in mei 2011 deze overeenkomst gesloten met de sectorvereniging van de autoverhuur Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB (hierna: Biluthyrarna). Stim heeft een vordering ingesteld van 369.450,- SEK tegen Fleetmanager omdat door het kortetermijnverhuur van auto’s door Fleetmanager andere exploitanten zonder toestemming van Stim muziek ter beschikking van het publiek (kunnen) stellen door de radio in de auto. Stim betoogde dat het ter beschikking stellen een inbreuk vormde op de rechten van auteurs of hun rechtsopvolgers overeenkomstig §2, leden 1 en 3, van de Wet op het auteursrecht. Fleetmanager betwistte dit en betoogt o.a. dat een huurder van een huurauto niet kan worden gezien als “algemeen publiek”.

 

Zaak T 891-18

Nordisk Biluthyrning AB verhuurt voertuigen aan particulieren, overheden en bedrijven. Elf van de voertuigen van de onderneming worden verhuurd voor de korte termijn (zie hierboven). De voertuigen zijn standaard met een radio uitgerust. SAMI is een auteursrechtenorganisatie die de naburige rechten beheert van uitvoerend kunstenaars zoals muzikanten en artiesten. Via overeenkomsten beheert SAMI ook de naburige rechten van de makers van fonogrammen, zoals platenmaatschappijen en -producenten. De twee partijen hadden een overeenkomst tussen 2011 en 2014. Bij de rechter in eerste aanleg beargumenteerde Nordisk Biluthyring dat de rechter voor recht moet verklaren dat Nodrisk Biluthyring in 2015 en 2016 geen vergoeding moet betalen aan SAMI omdat o.a. de radio in een auto een integrerend deel van de uitrusting van die auto vormt en daarom geen bewuste handeling uit kan voeren, maar alleen de fysieke faciliteiten voor mededeling beschikbaar kan stellen. De rechter heeft geoordeeld dat de Wet op het auteursrecht richtlijnconform moet worden uitgelegd, en dat de relevante bepaling in artikel 8(2) van richtlijn 2006/115 in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof overeenkomt met een “mededeling aan het publiek” als bedoeld in artikel 3(1) van richtlijn 2001/29. Verder verklaarde de rechter dat Nordisk Biluthyrning, door radio-ontvangers in huurauto’s beschikbaar te stellen, het voor de huurders mogelijk maakte fonogrammen te beluisteren, en dat er dus sprake was van een “mededeling”. De rechter in tweede aanleg was het hier niet mee eens. Uiteindelijk heeft de hoogste rechter in deze zaak vragen gesteld aan het EU-Hof.

 

(...)

 

Prejudiciële vragen:

 

1. Houdt de verhuur van auto’s die standaard zijn uitgerust met een radio-ontvanger in dat de degene die de auto’s verhuurt een gebruiker is die een mededeling aan het publiek doet in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115/EG?

 

2. Wat is het belang, in voorkomend geval, van de omvang van de autoverhuuractiviteiten en de duur van de verhuur?"

 

Lees het volledige bericht hier