Prejudiciële vragen over ompakking en heretikettering van met koolstofdioxide gevulde fles

09-06-2021 Print this page
B916197

Zaak C-197/21Soda-Club (CO2) SA en SodaStream International BV. Prejudiciële vragen Korkein oikeus (Finland). 

Merkenrecht. Samenvatting minbuza.nl: 

 

"Feiten:

Deze zaak betreft de vraag of iemand die CO2-cilinders (hierna: CO2-flessen) die door een merkhouder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht navult en verkoopt, het recht heeft om de van het merk van de merkhouder voorziene etiketten van die flessen te verwijderen en te vervangen door eigen etiketten. 

[...]

 

Overweging: 

Verduidelijkt dient te worden of de zogenaamde Bristol-Myers Squibb-criteria die zijn ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof in verband met de beoordeling van het ompakken van waren van toepassing zijn op de handelwijze van iemand die flessen navult en verkoopt. Het gaat hierbij vooral om de toepasselijkheid van het noodzakelijkheidsvereiste, 

[...]

 

Prejudciële vragen:

1. Zijn de in de rechtspraak van het Hof betreffende ompakking en heretikettering bij parallelimport ontwikkelde zogenaamde Bristol-Myers Squibb-criteria, en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste, ook van toepassing wanneer het gaat om ompakking of heretikettering van door de merkhouder of met zijn toestemming in een lidstaat in de handel gebrachte waren met het oog op wederverkoop in dezelfde lidstaat?

[...]"

 

Lees het volledige minbuza-bericht hier.