Preventief een inwendige opname maken

Print this page 23-04-2012

B9 11123. Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 april 2012, HA ZA 11-2417, Prescan B.V. tegen Privatescan B.V.

Merkenrecht. Adwords. Geschil over het gebruik van de aanduiding ‘prescan’ voor medische diensten. Tussenvonnis na verwijzingsvonnis Rechtbank Almelo naar de Gemeenschapsmerkenrechtbank Den Haag (B9 10069).

Prescan stelt in conventie dat Privatescan kielzogvaart en merkinbreuk maakt, maar het onderhavige vonnis ziet geheel op de reconventionele vordering van Privatescan m.b.t. de nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk en het Gemeenschapswoordmerk PRESCAN. Zowel de onderdelen ‘pre’ als ‘scan’ zouden beschrijvend van aard zijn, evenals de samenvoeging tot ‘prescan’ waardoor het geheel betekent ‘preventief’ of ‘vooraf’ ‘een inwendige opname maken’. De rechtbank stelt vast dat Prescan (nog) niet in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de (bij eisvermeerdering) gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk en houdt de zaak aan om Prescan in de gelegenheid te stellen bij akte hierop te reageren.

Lees het vonnis hier.