Primaire of secundaire openbaarmaking, uitzending of heruitzending?

06-06-2014 Print this page
B913009

AMI 2014/3, p. 78-81, J.H. Spoor: "NORMA vertegenwoordigt uitvoerende kunstenaars, onder andere voor wat betreft de heruitzending van hun werken door de kabel. Maar omdat de publieke omroep het radio- en tv-signaal tegenwoordig rechtstreeks aan de kabel levert zonder het eerst zelf uit te zenden, is van heruitzending geen sprake, aldus de Hoge Raad in het elders in dit nummer gepubliceerde arrest NORMA/NLkabel. Dat oordeel heeft nogal wat gevolgen, en overtuigt niet echt.  [...]


Als gevolg van het arrest is er bij gebrek aan een primaire uitzending geen sprake meer van doorgifte c.q. heruitzending, en is de kabeltransmissie derhalve zelf een primaire uitzending geworden, waarop artikel 14a WNR (en artikel 26a Aw) niet van toepassing is, en de daarop gebaseerde collectieve rechtenuitoefening dus evenmin. Op papier is de positie van de rechthebbenden daarmee misschien zelfs sterker geworden, omdat ze nu zelf hun absolute rechten kunnen doen gelden, maar de rechten van de betrokken worden verleend. uitvoerende kunstenaars komen niet meer van rechtswege toe aan NORMA. Wat leidt tot de vraag, hoe die rechten dan in de praktijk moeten worden uitgeoefend."