Punitive damages ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten

Print this page 12-09-2017
B915110

IER 2017/4, p. 256-264, R.C. Meurkens: "Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) een belangrijk arrest gewezen over de uitleg van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-Handhavingsrichtlijn). In de kern draait het in Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”/Stowarzyszenie Filmowców Polskich (hierna: OTK/SFP) om effectieve sancties. [...] Het belang van het arrest OTK/SFP zit in de betekenis van deze formule voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de Europese Unie. Terwijl het Hof in recente arresten over de omvang van de schadevergoedingsplicht bij een inbreuk nog de nadruk legde op vergoeding van concrete schadeposten, gederfde winst daaronder begrepen, en geen ruimte liet voor verdergaande sancties, geeft hij mijns inziens in OTK/SFP een zekere punitieve invulling aan de forfaitaire vergoeding. Dit geeft aanleiding te denken dat de deur voor punitive damages ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten op zijn minst op een kier staat.

[...]

Dat het Hof het aan de lidstaten overlaat hoe zij de handhaving van intellectuele eigendomsrechten effectueren is goed nieuws. Wat betreft het Nederlandse recht pleit ik sowieso voor een experimentele fase waarin de civiele rechter in geval van bepaalde verzwarende omstandigheden punitive damages kan opleggen. Daarbij denk ik met name ook aan inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. [...] Naast winstafdracht zou dan ruimte kunnen worden gecreëerd voor een extra prikkel in de vorm van punitive damages. Dit vereist verandering van zijn huidige koers, maar zeker in het intellectuele eigendomsrecht lijkt zo’n extra prikkel op zijn plaats."