RCC: Aanduiding 'Donkere basterdsuiker' op verpakking niet toegestaan zonder verificatie

29-07-2015 Print this page
B913939

RCC, 7 juli 2015, Dossier 2014/00731:

Reclamerecht. Klager stelt dat adverteerder de benaming "Donkere Basterdsuiker" niet mag hanteren  omdat "Basterdsuiker" als benaming is in geschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS). Deze inschrijving houdt in dat deze benaming volgens Verordening (EG) nr. 509/2006 niet mag worden gehanteerd wanneer er niet is voldaan aan het productdossier.

Uit een analyse van het product van de adverteerder blijkt dat niet is voldaan aan twee belangrijke kenmerken voor donkere basterdsuiker, te weten de korrelgrootte en het gehalte invertsuiker. Ook dient er suikerstroop en karamel te worden toegevoegd aan donkere basterdsuiker, waarvan onzeker is of dit wel is gedaan.

De commissie oordeelt dat "alvorens een uit de Europese Unie afkomstig product onder een als beschermde gegarandeerde traditionele specialiteit geregistreerde naam op de markt wordt gebracht, zoals “donkere basterdsuiker”, geverifieerd dient te worden of het product in overeenstemming is met het productdossier. Deze verificatie wordt verricht door:

a) één of meer van de bevoegde autoriteiten zoals bedoeld in artikel 36 van de Verordening, en/of

b) één of meer van de controleorganen in de zin van artikel 2, punt 5) van Verordening (EG) nr. 882/2004, die optreden als orgaan voor productcertificering.

Gelet op het vorenstaande is niet gebleken dat adverteerder voor het betrokken suikerproduct over de vereiste verificatie beschikt om de als beschermde gegarandeerde traditionele specialiteit geregistreerde benaming “donkere basterdsuiker” te hanteren. Nu de uiting aldus niet voldoet aan de in de Verordening gestelde eisen is deze hierdoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC)."

Lees de uitspraak hier.