Rechter merkt zichzelf aan als gegevensverwerker

Print this page 11-02-2019
B915643

Vzgr Rechtbank Noord-Nederland, 20 december 2018.

 

Privacy. In deze zaak heeft de voorzieningenrechter zichzelf aangemerkt als gegevensverwerker in de zin van de AVG. Het beroep van de verzoekster treft 21 derde belanghebbenden. In dat kader overweegt de voorzieningenrechter dat de verplichting tot minimale gegevensverwerking met zich meebrengt "dat niet alle persoonsgegevens van de afzonderlijke vergunninghouders in dit geval zonder meer kunnen worden doorgezonden. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat in de afzonderlijke bedrijfsplannen van de vergunninghouders vertrouwelijke gegevens of bedrijfsgevoelige informatie vermeld kan staan."

 

Het gevolg van deze overweging is dat de voorzieningenrechter de zaak opsplitst in 21 afzonderlijke zaaknummers. "Aldus kan worden gewaarborgd dat de gegevens en inzichten die iedere afzonderlijke vergunninghouder aan verweerder hebben toevertrouwd en in het kader van deze beroeps-procedure aan de rechtbank willen toevertrouwen, aan de rechtbank kunnen worden ingezonden zonder dat die bij de overige vergunninghouders bekend worden."

 

ECLI:NL:RBNNE:2018:5385.