Redelijke licentieovereenkomsten en een standaard-sessieovereenkomst

Print this page 01-04-2019
B915687

Erik Thijssen, 'Redelijke licentiecontracten en een standaard-sessieovereenkomst: NTB en NVPI presenteren uitgangspunten', Sena Performers Magazine (1, 2019).

 

"Erwin Angad-Gaur (senior adviseur Kunstenbond/Ntb): “Het is opnieuw een stapje voorwaarts. Belangrijk is ook dat deze afspraken richtinggevend zullen zijn binnen subsidievoorwaarden van het nieuwe Investeringsfonds Pop (zie pagina 23, red). Dat geeft de afspraken tanden. Van belang is de sector te ontdoen van wurgcontracten. Door een raamwerk te bouwen van do’s en don’ts kunnen we de excessen in de contractpraktijk tegengaan.” “Deze aanbevelingen zijn een vervolg op die van vorig jaar,” vult Paul Solleveld (beleidsadviseur van NVPI) aan.

 

[...]

 

Naast de aanbevelingen voor licentieovereenkomsten (en de eerder gepubliceerde aanbevelingen voor redelijke artiestencontracten) presenteerden de organisaties een standaardovereenkomst voor sessiemusici.

 

[...]

 

Ntb en NVPI vroegen professor Bernt Hugenholtz (directeur van het Instituut voor Informatierecht in Amsterdam) om net als vorig jaar als onafhankelijk wetenschapper zijn oordeel over de afspraken te geven. Hugenholtz beaamde dat opnieuw een positieve stap is gezet, maar zag toch ook veel onduidelijkheden. Vooral bepleitte hij verdere onderhandelingen over modelcontracten."

 

Lees het artikel hier