Slaafse productlijnnabootsing: Blond vs. Xenos

29-02-2012 Print this page

B9 10857. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 februari 2012, zaaknr. HD 200.055.449, Blond Amsterdam B.V. tegen Xenos B.V. (met dank aan Frederick Leentfaar & Wim Maas, Deterink).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing van productlijn Blond Amsterdam. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, Vzr. Rb. Breda, 30 december 2009, IEPT20091230). Auteursrechtinbreuk m.b.t. het “Blond suikerklontje” wordt aangenomen, maar toewijzing van de betreffende vorderingen op basis van de geconstateerde verveelvoudiging van het suikerklontje wordt gezien als een te verstrekkende ordemaatregel. Voor zover de overige Blond-tekeningen in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, wijken de Xenos tekeningen daar te zeer van af.

Het oordeel van het hof met betrekking tot de slaafse nabootsing sluit aardig aan bij het eerdere arrest van het Hof Den Bosch in de zaak Duijsens (B9 10431), waarin het hof oordeelde dat sprake was van slaafse stijlnabootsing. In de onderhavige zaak is naar mening van het hof sprake van slaafse productlijnnabootsing. Slaafse nabootsing door Xenos van de productlijn ‘Even Bijkletsen’ van Blond wordt aangenomen.

Het Hof volgt Xenos niet in haar, meest verstrekkende, stelling dat van afwijzing van de auteursrechtelijke grondslag negatieve reflexwerking uitgaat. (4.17.3). Blond heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de productlijn ‘even bijkletsen’ en de producten daarvan een eigen positie in de markt bezitten (4.17.4) en voorts wordt. 6.162 BW wordt geacht bescherming te bieden tegen zowel herkomstverwarring als productverwarring (r.o. 4.17.5). Beeldelementen die voorkomen op de producten van de productlijn ‘Even bijkletsen van Blond worden ook aangetroffen op de producten van Xenos (4.17.7).

De totaalindruk van de Xenos producten enerzijds en de Blond ‘Even Bijkletsen’ producten anderzijds is naar voorlopig oordeel zodanig overeenstemmend dat verwarringsgevaar aannemelijk is. Hierbij is van belang dat het publiek de producten ook niet naast elkaar kan zien bij aankoop. (4.17.8). Het feit dat de producten van Xenos overwegend in blik zijn uitgevoerd neemt het verwarringsgevaar niet weg (4.17.9). Xenos heeft niet aangevoerd, en niet aannemelijk is geworden dat zij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt (4.17.9). De vorderingen van Blond worden alsnog toegewezen zoals aangegeven door het hof.

Lees het arrest hier.