Speech Erwin Angad-Gaur tijdens Nieuwspoortbijeenkomst: "De waarde van het Auteursrecht"

Print this page 16-10-2019
B915871

Erwin Angad-Gaur (senior adviseur Kunstenbond vakgroep Muziek/Ntb en directeur VCTN), speech tijdens Nieuwspoortbijeenkomst 10 oktober jl.: "De waarde van het Auteursrecht".


" [...] Het auteursrecht lijkt aanweziger en dichterbij dan ooit. Maar toch – in al zijn details en nuances – vaak onbekend, bij zowel beleidsmakers als consumenten, gebruikers en veel makers zelf.


Cijfers van het Ministerie van Economische Zaken onderstrepen het belang: de ‘auteursrechtrelevante sectoren’ zijn goed voor 6 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product en 7,4 procent van de totale werkgelegenheid in ons land. De sector levert een positieve bijdrage aan het handelsoverschot. De BV Nederland heeft veel aan het auteursrecht te danken.
De sector is van groter economisch belang dan de bouw. Het is alleen daarom al vreemd dat er niet meer beleidsmatige aandacht voor het Auteurs- en Naburig Recht is.

 

Het beeld is daarbij vaak scheef. Vraag op straat mensen waaraan ze denken bij het woord “Auteursrecht” en velen zullen direct antwoorden: “Buma/Stemra”. Velen zullen denken aan collectief beheer. Een belangrijk element, maar de auteursrechtelijke vergoedingen die via collectief beheersorganisaties worden geïncasseerd en verdeeld zijn maar een klein aandeel van alle economische transacties die door het auteursrecht gereguleerd worden. Een sterk collectief beheer is van groot belang. Het kan juist in de digitale wereld een belangrijke oplossing bieden voor het stroomlijnen en reguleren van transacties, in het belang van zowel de gebruiker, de consument, als in het belang van makers. Maar het auteursrecht is vele malen breder en veelzijdiger. Het is er zelfs niet enkel om het belang van auteurs en artiesten te dienen. [...]

Helder is dat daar iets ernstig mis gaat. Het doel auteurs en artiesten in staat te stellen zelf hun broek op te houden, economisch onafhankelijk te zijn en te blijven wordt steeds minder behaald. Er wordt veel aan de rechten verdiend. Elke transactie, elk contract en elke exploitatie, elk platencontract, elke opdracht aan een fotograaf of journalist, elke verkoop van een foto, een tekst, van beeld en geluid in de brede cultuursector, van pers tot filmindustrie is gebaseerd op het auteursrecht van de maker en op het naburig recht.
Maar die maker of artiest mag vaak blij zijn als hij of zij er ook een grijpstuiver aan over houdt.

Dat is niet alleen moreel onverkoopbaar. Het is slecht voor onze economie – want zij vormen de basis van een belangrijke sector - en, zeg ik Hugenholtz na, het is slecht voor onze democratie. Een goed functionerende vrije pers is van levensbelang, evenals een professionele vrije kunst- en cultuursector. [...]

Daar ligt kortom een verantwoordelijkheid bij de overheid en bij de Tweede Kamer. En een belangrijke taak binnen het cultuurbeleid en in ons economisch beleid. [...]

 

Tot slot: De Kamer heeft de komende periode drie belangrijke momenten en middelen om een verschil te maken:
- in het cultuur- en omroepbeleid;
- bij de komende evaluatie van het Auteurscontractenrecht, volgend jaar;
- en bij de implementatie van de nieuwe Europese Auteursrecht Richtlijn, ook eind volgend jaar of het jaar erop.
Het Auteursrecht is in beweging, nationaal en internationaal. Dat biedt kansen. We moeten die samen met de overheid en de wetgever pakken.
In ons aller belang."

 

Lees de hele speech hier.