Spoor zoeken

Print this page 14-11-2017
B915183

AMI 2017/5, p. 163-164, Marcel de Zwaan: "Waar gaat het treintje van de intellectuele eigendom naartoe nu we Spoorloos zijn? Wie de aannames en analyses van Koopmans en Spoor leest, raakt doordrongen van het volslagen ontbreken van een soeverein scheppende hand die een samenhangend juridisch systeem heeft ontworpen, of alsnog kan ontwerpen. Dit gemis is uiteraard niet beperkt tot het auteursrecht, tot het stelsel van intellectuele eigendomsrechten, of zelfs tot het civiele recht in zijn geheel; wat we hebben en altijd zullen houden is een ratjetoe van regelgeving en rechtersrecht, ontstaan en zich ontwikkelend door een veelheid van maatschappelijke krachten op nationaal en internationaal niveau.

 

De oplossing voor de onbedoeld en onbeheersbaar uitdijende intellectuele eigendom ligt natuurlijk ook niet in het vervangen van de veel te vage begrippen die het voorwerp van bescherming en het auteursrechtelijk domein onvoldoende afbakenen ('Spoor'), door de 'nullen en enen' waarin de digitale rechtspraak zich dadelijk zal thuis voelen. We zullen het in een weerbarstige werkelijkheid moeten doen met onze wijsheid en wilskracht en met de puntige woorden in het vinden waarvan Spoor een meester is."