Technologische innovatie & een gelijk speelveld

Print this page 14-11-2017
B915191

Mediaforum 2017-5, p. 142-150, Serge Gijrath: "In het voorstel voor een geharmoniseerde elektronische communicatiewet (Telecom Single Market voorstel) zet de Commissie hoog in op de belangrijke secundaire regelgevingsdoelstellingen, zoals het bevorderen van technologische innovatie en het waarborgen van een gelijk speelveld in de telecommunicatiesector. De focus komt te liggen op het stimuleren van zeer hoge snelheid breedbandnetwerken en de uitrol van 5G. De verwachting is dat beide innovaties op het infrastructuurniveau revolutionaire nieuwe diensten als IoT en M2M optimaal zullen faciliteren.

 

Anders dan in 2014, ten tijde van het Voorstel voor het Connectief Continent, heeft de Commissie zich in de uitwerking van het TSM voorstel veel moeite getroost om de economische impact van bepaalde technologische ontwikkelingen te laten analyseren. Maar de kritische jurist kan zich bij lezing van deze analyses afvragen of de Commissie er in slaagt een case voor gerichte innovatieregulering te bouwen rond onzekere economische voorspellingen en verwachtingen."