Terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen vanuit Belgisch perspectief

Print this page 08-05-2018
B915402

BMM Bulletin 1/2018, p. 41-47, Paul Maeyaert: "[...] We stellen vast dat de stakingsrechter in België, naast de staking van de inbreuk onder verbeurte van een dwangsom, steeds vaker begeleidende maatregelen beveelt die bijdragen tot het effectief stopzetten van de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Steeds vaker wordt terugroeping van de inbreukmakende goederen bevolen. De corrigerende maatregelen van definitieve verwijdering of vernietiging van de inbreukmakende goederen zal pas bevolen worden als ze de proportionaliteitstoets doorstaan. Het uitvoeren van dergelijke maatregelen in eerste aanleg zal sowieso gebeuren op risico van de IE-rechthebbende."