Ton Dijksma: 'Nieuw Buma-Stemra-onderzoek en vertrek Buma/Stemra-directeur'

Print this page 08-10-2018
B915515

Ton Dijksma (onderzoeksjournalist), "Nieuw Buma/Stemra-onderzoek en vertrek Buma-Stemra-directeur", Muziekwereld (3, 2018).

 

"Op 18 september verscheen het ‘nader onderzoek’ naar de gebeurtenissen bij Buma/Stemra in opdracht van het door de overheid benoemde College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Een rapport dat de onduidelijkheid over wat er de afgelopen jaren bij Buma/Stemra speelde enkel lijkt te vergroten. ‘De chaos is compleet,’ reageert VCTN directeur Erwin Angad-Gaur.

 

[...]

 

Chaos

Erwin Angad-Gaur (directeur van de VCTN en senior adviseur van de Ntb/vakgroep Muziek Kunstenbond): ‘Eigenlijk is de chaos compleet. Twee onderzoeken, beide verricht door “onafhankelijke” maatschappelijk hoog aangeschreven onderzoekers, beide peperduur, spreken elkaar volstrekt tegen. In de hoofdconclusies althans. De eerste reactie van de RvT van Buma/Stemra (het hoogste interne orgaan, red.) is daarom ook de enige juiste: vervang de gehele top van het bedrijf, want niemand is meer geloofwaardig op deze manier. En aan verder doorsteggelen en nog een onderzoek naar de onderzoeken, heeft niemand behoefte. [...]'

 

Hoe verder?

‘Uiteindelijk is nu rust en een nieuwe start nodig zonder verder doorlopende loopgravenoorlog over het verleden. Het nieuwe onderzoek roept vragen op, die zullen we moeten bestuderen. Naast het feitenrelaas van de eerdere onderzoeken, is het werkelijk vreemd de conclusie te lezen dat er ‘geen sprake is van noemenswaardige onregelmatigheden’. Het ruikt ook wel wat naar woordenspel, want wat is ‘noemenswaardig’? Als gezegd: eigenlijk is de chaos compleet nu."

 

Lees het volledige artikel hier.