Tussenpersonen

13-05-2011 Print this page

B9 9663. Vzr. Rechtbank Amsterdam, Ex parte beschikking van 12 mei 2011, Eredivisieclubs tegen Internet Dienstverlening B.V. (met dank aan Arnout Groen, Sven Klos & Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Eredivisievoetbal. Live streaming, al dan niet via embedded links. Ex partebevel tegen ISP. Verzoekende Eredivisieclubs maken bezwaar tegen het ondersteunen door de ISP van websites die live streams van Eredivisie-voetbalwedstrijden beschikbaar stellen. De voorzieningenrechter staat, zonder nadere motivering, het verzoek toe zoals verzocht. Uit het verzoekschrift:

22. Het handelen van de lllegale websites is zonder enige twijfel een (dreigende} inbreuk  op de  auteursrechten van de Verzoekers ten aanzien van de TV-registraties van de Eredivisie wedstrijden. De Illegale Websites maken immers illegale streams met TV-registraties van de Eredivisievoetbalwedstrijden openbaar in de zin van art. 1 jo. 12 lid 1 sub a Auteurswet zonder toestemming van de rechthebbenden (althans zij dreigen dat te gaan doen).

(…) 24. Ook voor zover de streams niet van de illegale Websites zijn, geldt dat deze via een embedded link aan het publiek beschikbaar worden gesteld, hetgeen met zich meebrengt dat er volgens vaste jurisprudentie sprake is van een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin.

26. De Illegale Websites bevinden zich fysiek op de servers van de Gerekwestreerden. Zij zijn ten aanzien van de Illegale Websites (en de (dreigende) auteursrechtinbreuken die op die websites plaatsvinden) tussenpersonen in de zin van art. 26d Auteurswet.

Lees de beschikking hier.