Van Rappard Minneboo wordt Van Rappard Minneboo Klingenberg

Print this page 13-05-2020
B916044

Uit het persbericht: "Helmer Klingenberg heeft zich per 7 mei 2020 als partner aangesloten bij het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor van Godert van Rappard en Roald Minneboo dat zich specifiek richt op intellectueel eigendoms-, informatietechnologie-, privacy en commercieel contractenrecht.

 

Helmer heeft als advocaat meer dan 10 jaar ervaring bij NautaDutilh, Van Doorne en in-house bij multinationals, waar hij zich heeft gespecialiseerd in het intellectueel eigendoms-, informatietechnologie- en contractenrecht.

 

Als gevolg van de komst van Helmer gaat het kantoor verder onder de naam VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG. De focus op IE, IT, privacy en contractenrecht blijft ongewijzigd.

 

Godert van Rappard en Roald Minneboo: “Met de komst van Helmer wordt er gevolg gegeven aan de lang bestaande behoefte tot uitbreiding van het kantoor. We zijn dan ook erg blij met de komst van Helmer die zowel qua expertise als qua persoonlijkheid een zeer waardevolle aanvulling is voor ons kantoor en zijn zo nog beter in staat onze nationale en internationale cliënten te bedienen.”

 

Voor meer informatie: www.vrmk.legal"