Verslag schriftelijk overleg de minister van Landbouw over verordening NGT’s

31-10-2023 Print this page
B916590

Dossier NGT's 

 

Kamerstuk 21501-32 nr. 1596, 24 oktober 2023

 

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 9 oktober 2023 over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1585). De vragen en opmerkingen zijn op 16 oktober 2023 aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorgelegd. Bij brief van 18 oktober 2023 zijn de vragen beantwoord die betrekking hebben op onderwerpen die op de agenda van de Raad van 23 en 24 oktober 2023 staan (Kamerstuk 21501-32, nr. 1594). De overige vragen zijn hieronder beantwoord.

 

[...]

 

De leden van de VVD-fractie vragen het kabinet voorts in te gaan op de aankondiging van de EC over een uitgebreide evaluatie van het huidige beleid inzake intellectueel eigendom (IE).

Op welke wijze gaat het kabinet bijdragen aan deze studie? Hoe gaat het kabinet de zorgen die leven binnen de sector, met name met betrekking tot IE, aanpakken en vertegenwoordigen in deze discussies?

 

Antwoord

Het kabinet heeft de zorgen van de sector en de samenleving op dit onderwerp gehoord en staat hier ook bij stil in het BNC-fiche. Het kabinet steunt het voornemen van de Commissie voor het doen van de studie over intellectueel eigendom en het opstellen van eventuele beleidsvoorstellen. Echter, het kabinet vindt ook dat de studie sneller opgestart moet worden en vindt het wenselijk dat eerder tot conclusies of eventuele beleidsvoorstellen wordt gekomen. Het kabinet vindt 2026 te laat om met resultaten van deze studie te komen. In de Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m 5 september heb ik me hierover uitgesproken en ik zal dit blijven monitoren. Het is nu aan de Commissie om deze studie snel op te zetten.

[...]

 

 

Lees het volledige verslag hier