Verslag van het 48e World Congress van AIPPI te Seoul

Print this page 08-11-2018
B915551

Bas Pinckaers, Secretaris Nederlandse Groep van AIPPI: "Van 22 tot en met 26 september 2018 vond het 48e World Congress van AIPPI plaats in Cancun, Mexico. Ongeveer 23 leden van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben dit congres bezocht, waarvan twaalf zich onder leiding van onze nieuwe voorzitter, Gwen ten Berge, hebben ingespannen dat bijgaande zes resoluties zijn aangenomen.

 

- Conflicting patent applications (Study Question)

- Registrability of 3D trademarks (Study Question)

- Joint Liability for IP Infringement (Study Question)

- Partial designs (Study Question)

- Use of post-filing data in support of inventive step/non-obviousness

- HCCH Judgments project

 

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten en commentaren die onder meer door de VIE en andere nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Cancun hebben plaatsgevonden. In Cancun is ook gedebatteerd over een concept resolutie Inventor remuneration, maar bij gebrek aan voldoende draagvlak is deze niet aangenomen.

 

Het volgende AIPPI World Congress zal plaatsvinden in Londen van 14 t/m 18 september 2019. Daar zullen delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling resoluties aan te nemen. De nieuwe Study Questions, die nog niet definitief zijn vastgesteld, zijn op dit moment:

 

- Plausibility

- Customer survey evidence

- Copyright in artificially generated works

- IP damages for acts other than sales

 

Zodra de nieuwe Study Questions en working guidelines definitief zijn vastgesteld, kunnen leden van de VIE zich bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor de betreffende vragen."