Volledige programma IE Symposium op 17 maart 2021 bekend

10-03-2021 Print this page
B916162

Inmiddels zijn de stellingen bekend die zullen worden besproken tijdens de middagsessies van het IE Symposium Online op 17 maart. 

 

Zie voor alle informatie, het programma en een link naar de hieronder genoemde stellingen: https://aippi.nl/nieuws/agenda/ie-symposium/

 

Een oproep aan de deelnemers om al vóór het symposium hun reactie te geven via een e-mail aan het secretariaat, zodat de sprekers daar tijdens de sessies op kunnen inspelen. 

 

Vanzelfsprekend kunnen deelnemers ook tijdens de sessies op 17 maart hun reactie geven via de chat.

 

 

13.30 uur - Sessie I: Bescherming van Design

Voorzitter: Ellen Gevers, Knijff Merkenadviseurs

Deelnemers: Selmer Bergsma, De Brauw Blackstone Westbroek, Jasper Klopper, Visser Schaap & Kreijger.

 

De stellingen die tijdens deze sessie zullen worden besproken:

 

Onderwerp 1: Samenloop Model / Auteursrecht: Visie op Cofemel

Standpunt 1: Nederland gidsland voor de EU: Uit Cofemel volgt een geharmoniseerd werkbegrip en een ‘lage drempel’ voor de auteursrechtelijke bescherming van industriële vormgeving
Standpunt 2: Ook na Cofemel is het auteursrecht niet zonder meer geschikt voor de bescherming van industriële vormgeving
 

Onderwerp 2: Cofemel en Brompton: design en techniek

Stelling: De rol van de resultaatgerichte leer is over de gehele (IE-)linie uitgespeeld
 

14.45 uur - Sessie II: FRAND

Voorzitter: Bart van den Broek, Hoyng Rokh Monegier

Deelnemers: Frits Gerritzen, Allen & Overy, Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek

 

De stellingen die tijdens deze sessie zullen worden besproken:

1.        Huawei/ZTE roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft over het gedrag van partijen tijdens de onderhandelingen en hun positie in rechte.

2.        De SEP-gebruiker en de SEP-houder moeten hun fouten en lacunes in het voortraject nog kunnen herstellen tijdens de procedure, bijvoorbeeld door alsnog een FRAND-voorstel te doen of een gebrek aan willingness te helen.

3.        SEP-geschillen gaan alleen over geld en daarom is een verbod in dit soort zaken geen geëigend middel, zeker niet in kort geding.