Wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen door Tweede Kamer

Print this page 18-04-2018
B915369

De tweede kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.  

 

Deze richtlijn beoogt de harmonisatie in de lidstaten van de Europese Unie van de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie en geeft aan wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke vormen van inbreuk daarop (onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken) kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet.

 

Het wetsvoorstel is aangenomen met een ruime meerderheid (130 stemmen). Ook is een amendement aangenomen dat ziet op de toevoeging van artikel 1019ie; een niet-dwingende variant van 1019h Rv. Op grond hiervan kan de rechter de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het wetsvoorstel maakte aanvankelijk slechts een proceskostenveroordeling volgens het liquidatietarief mogelijk.

 

Bekijk de voortgang en kamerstukken hier.