Wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen ingediend

Print this page 14-11-2017
B915188

Het wetsvoorstel Bescherming bedrijfsgeheimen is naar de Tweede Kamer is gestuurd en tezamen met de memorie van toelichting gepubliceerd. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. 

 

Deze richtlijn beoogt de harmonisatie in de lidstaten van de Europese Unie van de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie en geeft aan wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke vormen van inbreuk daarop (onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken) kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet.  

 

Bekijk de voortgang en de stukken hier.