Wijzigingsdocumenten UPC: Londen wordt stilzwijgend Milaan?

29-03-2024 Print this page
B916657

Gisteren is een viertal documenten ontsloten rondom de Wijziging van de overeenkomst over het eengemaakt octrooigerecht (de UPC). 


Aanbiedingsbrief bij Wijziging van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

 

Advies: De minister wordt verzocht akkoord te gaan met het overleggen van de wijziging van het Rechtspraakverdrag met de toelichtende nota en het nader rapport en aan de Staten-Generaal met het oog op stilzwijgende goedkeuring.

 

Op 26 juni 2023 is een wijziging van het Rechtspraakverdrag tot stand gekomen waarmee de vestiging van de centrale divisie van het Gerecht van eerste Aanleg van het EOG gewijzigd wordt van Londen in Milaan. Reden hiervoor is dat aanwijzing van Londen als vestiging als gevolg van de Brexit niet langer in overeenstemming is met EU-recht.

 

Bijlage 1. Beslisnota
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Bijlage 2. Nader Rapport 

Bijlage 3. Toelichtende nota