Zoals de klant dat zelf ook zou doen

16-03-2012 Print this page

B9 10952. Gerechtshof Amsterdam,  13 maart 2012, 200.078.395, PR Aviation B.V. tegen Ryanair Limited (met dank aan Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen, Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Databankenrecht. Geschriftenbescherming.  Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rb Utrecht, 28 juli 2010, IEPT20100728): geen inbreuk op databankrecht of auteursrecht (geschriftenbescherming) m.b.t. tot de vluchtgegevens van Ryanair.

Ryanair stelt dat PR Aviation inbreuk maakt op haar databankrecht en haar auteursrecht m.b.t. tot haar vluchtgegevens, door deze te gebruiken voor een website waarop vluchtgegevens en tarieven van ‘lage kosten luchtvaartmaatschappijen’ kunnen worden vergeleken.  De rechtbank oordeelde eerder dat Ryanair  zich niet kon beroepen op een databankrecht, omdat onduidelijk was of voldaan was aan de vereiste van een substantiële investering, maar dat er wel sprake was van inbreuk op de auteursrechten (geschriftenbescherming) van Ryanair.

Het hof oordeelt anders. Ryanair heeft ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van de databank  (investeringen in het creëren  en bijhouden van de gegevens vallen niet onder het begrip investeren).  De investeringen betreffen namelijk in feite de volledige operationele kosten van de verkoopinfrastructuur van Ryanair  en kunnen niet als investeringen in de gegevensverzameling als zodanig worden beschouwd.

PR Aviation stelt daarnaast dat de geschriftenbescherming in strijd is met de Auteursrechtrichtlijn (zie recent HVJ EU Football Dataco). Daar gaat het hof (helaas) niet nader op in, nu het naar oordeel van het hof volstaat om te constateren dat, zelfs als veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de vluchtgegevens e.a. onder de geschriftenbescherming vallen,  PR Aviation met haar handelswijze geen inbreuk maakt op het alsdan aan Ryanair toekomende auteursrecht. PR Aviation kan naar oordeel van het hof namelijk als een rechtmatige gebruiker van de Ryanair-website worden beschouwd en normaal gebruik maakt van de gegevensverzameling “per zoekopdracht van een klant worden vluchtgegevens opgevraagd, zoals de klant dat zelf ook zou doen.”  Van enige reputatieschade is daarbij ook geen sprake. , integendeel, mogelijk bezorgt zij er Ryanair ook klanten mee. Ook van anderszins onrechtmatig handelen is geen sprake. 1019h proceskosten Ryanair: €75.000,-

Lees het arrest hier.