10.12 Internationale toepassing modelrecht

Print this page

Universele toepasselijkheid. Zowel voor het Benelux model als voor het Gemeenschapsmodel gelden geen eisen inzake de nationaliteit of woonplaats van de rechthebbende. Eenieder, waar ook ter wereld kan