11.1 Regelgeving octrooirecht

Print this page

Rijksoctrooiwet. In Nederland geldende octrooien vallen onder het regiem van de Rijksoctrooiwet. De in 1995 substantieel gewijzigde Rijksoctrooiwet is terug te voeren