11.11 Aanvullende beschermingscertificaten ("ABCs")

Print this page

weegschaal.png

 

Genees- en gewasbeschermingsmiddelen. Voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen geldt dat vaak sprake is van substantiële ontwikkelingskosten, zodat octrooibescherming van wezenlijk belang is voor het kunnen terugverdienen van die investeringen. Daar staat tegenover dat genees- en gewasbeschermingsmiddelen pas op de markt gebracht mogen worden nadat een vergunning voor het in de handel brengen (“VHB”) is afgegeven op basis van onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het betreffende middel. Aangezien de handelsvergunning in veel gevallen nog een paar jaar op zich laat wachten nadat het octrooi al verleend is, is de effectieve octrooibescherming in relatief veel gevallen substantieel korter dan voor geoctrooieerde producten gebruikelijk is. Het is om die reden dat de Europese wetgever sinds de jaren negentig voorziet in de mogelijkheid tot het verwerven van een zogeheten Aanvullend Beschermingscertificaat (“ABC”) voor veterinaire en humane geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

ABC. Een ABC is strikt genomen geen octrooirecht, maar een sui generis recht. Het geeft geen aanvullende bescherming voor de geoctrooieerde uitvinding, maar geeft een aanvullende bescherming voor een product dat door een (basis)octrooi beschermd wordt

Zie: Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, 2016, nr. 4.1.2.; Van der Kooij, T&C IE, 2019, artikel 90 Row, aant. 1; Kort Begrip, 2018, nr. 111.

 

11.11.1 Regelgeving

11.11.2 Ontstaan ABC

 

11.11.3 ABC

 

11.11.4 ABC-houder

 

11.11.5 Beschermingsomvang ABC

 

11.11.6 Exploitatierechten en beperkingen ABC

 

11.11.7 Nietigheidsgronden ABC

 

11.11.8 Duur en verval ABC

 

11.11.9 Internationale toepassing