11.2.1 Verlening Nederlands octrooi

Print this page

Rijksoctrooi. Een op grond van de Rijksoctrooiwet verleend octrooi heeft gelding in het Koninkrijk (Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius, Saba) met uitzondering van Aruba (artikel 113 Row).

Europees octrooi. Een voor Nederland verleend