11.3.1 Octrooieerbare uitvindingen

Print this page

Definitie. Het begrip uitvinding wordt in TRIPS, het Europees Octrooiverdrag en de Rijksoctrooiwet niet nader gedefinieerd. Artikel 52(1) EOV leert dat Europese octrooien verleend worden voor “uitvindingen, op alle gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn,