11.8.1 Toegevoegde materie

Print this page

Toegevoegde materie. Artikel 123(2) EOV en artikel 28(3) Row leren dat de aanvrage c.q. een octrooi niet zodanig gewijzigd kan worden dat het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvrage zoals ingediend. In dat geval wordt gesproken over ongeoorloofde ‘toegevoegde materie’. Daarvan is sprake indien de betreffende wijziging voor de vakman niet direct en ondubbelzinnig (‘directly and unambiguously’) in de oorspronkelijke aanvrage is geopenbaard. Dit is dezelfde toets