12 - Halfgeleiderrecht

Print this page

Topografieën van halfgeleiders (Chips). De topografie van een halfgeleider – c.q. (geheugen-) chip of microprocessor – wordt gevormd door een driedimensionaal patroon van schakelingen dat te vergelijken is met het driedimensionale beeld van bijvoorbeeld Manhattan in New York. Het oorspronkelijke ontwerp voor een dergelijke topografie van een chip is het object van bescherming van een sui generis intellectueel eigendomsrecht. Dit sui generis recht is onder meer in het leven geroepen omdat octrooirechtelijke bescherming te tijdrovend en te kostbaar  werd geacht, terwijl auteursrechtelijke bescherming van een primair technisch bepaald ontwerp problematisch is. Daarnaast speelden vooral internationale handelspolitieke overwegingen een rol bij het in het leven roepen van dit specifieke IE-recht in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het praktisch belang van dit recht lijkt overigens beperkt gelet op het geringe aantal registraties en het ontbreken van (gepubliceerde) rechtspraak.

Zie: Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, 2016, nr. 7.1.1; Hermans/Geerts, T&C IE, 2019, Topografiewet, inleidende aantekeningen; Kort Begrip, 2018, nr. 144.

 

12.1 Regelgeving halfgeleiderrecht

 

12.2 Ontstaan halfgeleiderrecht

 

12.3 Oorspronkelijke topografie halfgeleiderprodukt

 

12.4 Halfgeleiderrechthebbende

 

12.5 Beschermingsomvang halfgeleiderrecht

 

12.6 Exploitatierechten halfgeleiderrecht

 

12.7 Beperkingen halfgeleiderrecht

 

12.8 Duur en verval halfgeleiderrecht

 

12.9 Internationale toepassing halfgeleiderrecht